Huisreglement


Om een goede werking te vrijwaren in ons pension willen we u vragen om rekening te houden met onderstaande puntjes.

Wij zullen in alle integriteit ons best doen om goed voor uw hond te zorgen en hem/haar een leuke tijd te bezorgen, maar u moet er zich van bewust zijn dat een hond een levend dier is en een ongeluk snel gebeurd is.

Algemeen

Het pension kan geen garantie geven en/of verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welk huisdier dat in bewaring wordt gegeven bij:

- ontsnappen

- ziekte en/of verwondingen

- overlijden

De eigenaars van het dier stellen hierbij dat zij kennis hebben van de werking van het pension en deze aanvaarden.

Huisvestiging

De honden worden in het gezin opgenomen, dit houdt in dat ze samen met onze honden deel zullen uitmaken van onze roedel. De honden verblijven niet in benchen of hokken maar mogen hun gangetje gaan alsof ze thuis zijn. Er staan manden, kussens, zetels ter beschikking voor de honden om op te rusten. De honden zijn in het hele huis toegelaten met uitzondering van de slaapkamers.

Voorschot

De reservatie van een verblijf is enkel definitief indien er een voorschot betaald is. In bepaalde gevallen kan Woef het betalen van het voorschot achterwege laten.

Indien het verblijf van de hond niet kan doorgaan en er een voorschot betaald is wordt dit niet terugbetaald. Met als reden om onze verloren inkomsten gedeeltelijk te dekken.

Binnenbrengen

Dieren kunnen enkel worden binnengebracht op het overeengekomen tijdstip. Als het dier niet binnengebracht wordt voor de gereserveerde periode en het pension wordt niet minstens tien dagen op voorhand op de hoogte gebracht, dient de volledige gereserveerde periode betaald worden, Tenzij er een minnelijke schriftelijke schikking wordt overeengekomen met het pension. Bij het binnenbrengen kan een dier ten alle tijde geweigerd worden omwille van bv. gezondheidsredenen/agressie.

Afhalen

Dieren kunnen enkel worden afgehaald op het afgesproken tijdstip.

Bij niet afhaling van het dier: na acht dagen na de gereserveerde periode wordt het dier naar het asiel gebracht. De hieruit voorvloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant. Afhalen gebeurt door de eigenaar(s) zelf, tenzij zij toestemming geven iemand anders het dier te laten afhalen. Dit moet op voorhand aangekondigd worden. Als het dier eerder wordt afgehaald dan op de gereserveerde periode is aangegeven wordt het volledige bedrag betaald.

Benodigdheden

Indien u wenst kan u zelf een kussen, speeltjes, en/of andere benodigdheden meegeven van uw hond. Wij zullen er goede zorg voor dragen. Maar indien er toch iets stuk moest zijn na afloop van het verblijf kan Woef hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Medicatie

Indien uw hond medicatie nodig heeft tijdens het verblijf gelieve ervoor te zorgen dat de bijsluiter aanwezig is. Graag ook de nodige medische informatie. Zo kunnen wij in geval van ziekte alle nodige informatie verschaffen aan de dierenarts.

Zorg ervoor dat er voldoende medicatie meegebracht wordt om het hele verblijf te overbruggen. Indien dit niet het geval is zal Woef medicatie bijhalen en worden de kosten doorgerekend aan de klant.

Verlenging verblijf

Verlenging van de periode kan schriftelijk, per mail, telefonisch of via persoonlijk contact. De verlenging zal aangegeven worden op het reservatieformulier.

Betaling

Het resterende bedrag van de standaard verblijfskosten (ingevuld in het verblijfscontract bij de reservering) moet betaald worden bij het afhalen van het dier. De bijkomende kosten die zich tijdens het verblijf hebben voorgedaan dienen te worden betaald bij afhaling. Dieren worden niet meegegeven als het verschuldigde bedrag niet vereffend is.