Medisch reglement


Daar we met een levend dier werken willen we u vragen om onderstaande punten in acht te nemen. Dit om de gezondheid van uw hond, onze honden en andere gasten in het pension niet in gevaar te brengen.

Dierenarts pension

Indien de dierenarts opgegeven door de eigenaar door omstandigheden niet aanwezig kan zijn voor behandelingen/medicatie/… dan schakelt het pension automatisch de dierenarts verbonden aan het pension in.

 

Dierenartsenpraktijk Dezeure / Crets

Kievietstraat 2

3600 GENK

089/35.98.00

Vaccinaties/titeren

Honden dienen voldoende zijn gevaccineerd voor parvovirose, carré, hepatitis, kennelhoest (aparte inenting) en leptospirose (aan te raden). Het pension is niet verantwoordelijk bij een uitbraak van kennelhoest. De gedane dierenartskosten + aankoop van medicijnen worden aan de klant doorgerekend bij een eventuele uitbraak. De vaccinatie moet de volledige verblijfsperiode dekken . Honden die niet voldoende zijn ingeënt gaan in quarantaine tot de dierenarts(opgegeven door de eigenaars) of de dierenarts verbonden aan het pension het dier heeft gevaccineerd. Een geldig bewijs van vaccinatie (Europees paspoort) moet in ons bezit zijn tijdens het verblijf in het pension.

Indien u hond getiterd wordt, ontvangen wij graag hiervan een geldig bewijs van uw dierenarts.


Ontworming/ontvlooien

De ontwormingstablet en de pipet  tegen vlooien/teken (advantix,frontline,…) worden zelf toegediend door de eigenaars en de datum van aanbrenging en de naam van het product worde achteraan in het paspoort genoteerd. De werking van de producten moeten de volledige verblijfsperiode dekken. Indien de ontwormingstablet en de pipet tegen vlooien/teken meegebracht wordt naar het pension dan worden deze toegediend door ons. Hierna worden de data van het toedienen en de naam van het toegediende product genoteerd achteraan in het paspoort van de hond. Indien de klant geen pipet of ontwormingstablet bijheeft bij het brengen van de hond en ook geen heeft toegediend zullen de kosten van de aangekochte ontwormingstablet en de pipet doorgerekend worden aan de klant.

Ziekte of verwondingen

Daar we ieder uur van de dag bij u hond zijn zal een ziekte of verwonding snel opgemerkt worden door het pension. Dan zal de dierenarts (opgegeven door de eigenaar) of door de dierenarts verbonden aan het pension worden ingeschakeld om het dier te behandelen. Het pension zal  ALTIJD al het mogelijke doen om de eigenaar(s) te verwittigen.

Het pension is vrij een behandeling te laten opstarten in overleg met de dierenarts (opgegeven door de eigenaars) of door de dierenarts verbonden aan het pension. Alle kosten voortvloeiende uit een behandeling worden doorgerekend aan de eigenaar(s). De eigenaars kunnen bij het afhalen van hun dier controleren of hun dier in goede gezondheid verkeerd en vrij is van verwondingen. Bij twijfel wordt de dierenarts (opgegeven door de eigenaars) of door de dierenarts verbonden aan het pension gevraagd het dier op het pension nogmaals te controleren. Verborgen gebreken en/of ziekte die na thuiskomst van het dier wordt vastgesteld valt onder geen enkel beding onder de verantwoordelijkheid van het pension.

Overlijden

Bij overlijden wordt het dier voor autopsie naar de dierenarts (opgegeven door de eigenaars) of naar de dierenarts van het pension gebracht waarvan de eigenaar(s) een verslag krijgen.

Medische ingrepen

Het pension is vrij te beslissen in overleg met de dierenarts (opgegeven door de eigenaar) of door de dierenarts verbonden aan het pension een dier te laten opereren of zelfs euthanaseren mocht dit nodig geacht worden.


Dit ENKEL als de eigenaar(s) niet op de hoogte kunnen worden gebracht wegens hoogdringendheid, de onmogelijkheid de eigenaar(s) te bereiken of enig andere reden die op dat ogenblik van toepassing is. De kosten daaruit vloeiende zijn voor de eigenaar(s).