Speelotheek reglementUitlenen

Spellen kunnen enkel uitgeleend worden als u ingeschreven bent (inschrijven doet u terplaatse).

Al het uitgeleende materiaal blijft steeds eigendom van WOEF.

Spellen kunnen per week uitgeleend worden.

De maximale uitleentermijn van eenzelfde spel bedraagt  4 weken.

Uitleningen zijn strict persoonlijk.

U bent zelf verantwoordelijk voor het speelgoed, uzelf, uw dier en uw omgeving.

Bij het uitlenen dient u ter plaatse het spelmateriaal na te kijken op volledigheid. Dit gebeurt aan de hand van de inhoudstabel. Bij onvolledigheid moet u dit onmiddellijk melden. Eenmaal uitgeleend bent u verantwoordelijk voor het spelmateriaal.


Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2,50 per spel per week. 

Er wordt enkel contant geld aanvaard.


Enkel op afspraak

WOEF werkt enkel op afspraak.

Als u een spel wilt reserveren, uitlenen of terug brengen, geeft u op voorhand een seintje per sms of telefoon. Zo bent u ook zeker of het gewenste spel aanwezig is.


Uitleentermijnen verlengen

U kan de termijn via sms of telefonisch contact verlengen (max 4 weken), op voorwaarde dat het spel niet is gereserveerd.


Uitleentermijn overschreden

Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt er een boete aangerekend van €  1 per dag.

Uitleningen zijn strict persoonlijk. U bent zelf verantwoordelijk voor het speelgoed, uzelf, uw dier en uw omgeving.


Waarborg

De waarborg per spel bedraagt € 20.

Na het inleveren van het spel in correcte staat, ontvangt u de waarborg contant terug.

Al het uitgeleende materiaal moet proper en volledig worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is, heeft WOEF het recht om de waarborg in te houden.


Reiniging

Was de spellen met de hand af en gebruik enkel afwasmiddel. Stop ze nooit in de vaatwasser en gebruik geen andere producten om ze schoon te maken.

Bij schade aan de spellen dient u dit bij teruggave te melden.  WOEF heeft het recht om de waarborg in te houden.


Puzzelen doet u samen

Laat uw hond/kat nooit alleen met het speelgoed. Puzzelen doet u samen! Zo voorkomt u ook dat het speelgoed beschadigd raakt.